நமக்கு நாமே – We for Us

E.F.I இல் உள்ள நாங்கள் #NamakkuNaame திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். இது ஒரு ஆக்கபூர்வமான வளர்ச்சிக்கான அரசு-குடிமைச் சமூக கூட்டு முயற்சி. CCMC இன் ஆதரவுடன் இரண்டு நகர்ப்புற குளங்களை E.F.I புதுப்பிக்க உள்ளது.

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர், கோவை ஆட்சியர் மற்றும் கோவை மாநகராட்சிக்கு நன்றி.

#NamakkuNaame is We for Us. A government-civic society collaboration for constructive development. We, the Environmentalist Foundation of India, are proud to partner with the Coimbatore Collector, Coimbatore Corporation in reviving 2 urban lakes at Coimbatore. Thank you Honorable CMO Tamil Nadu Thiru. M.K. Stalin avl., Government of Tamil Nadu team for including conservation in this prestigious scheme.

E.F.I recently worked on 6 water conservation projects in the Kalapatti region and 4 urban forests in the Vadavalli region of Coimbatore. Other restoration projects include the Mettuvavi Oorani, Senguttai Oorani, Mariamman Kovil Pond, the Selvachintamani Kulam and clean up at the Kumarasamy Lake.

Stay tuned to our blog and social handles for more updates!

Volunteer for India and her Environment with E.F.I

One thought on “நமக்கு நாமே – We for Us

Leave a Reply