ஆயுஷ் வனம் – Ayush Vanam

நகர்ப்புற சூழலை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க மற்றும் அதன் பல்லுயிரியலை ஆதரிப்பதற்கான ஒரு முயற்சி.

An initiative to revitalize the urban environment and support its biodiversity.

A collaborative effort between the Government of Tamil Nadu, Chengalpet District Administration, Chengalpet Medical College, Tata BlueScope Steel and E.F.I

Trees:

English NameLocal Name
1Mahua TreeIlupai
2Bullet WoodMagizham
3Paradise treeSorgha Maram
4Silver oak
5Mahogany
6Indian KinoVengai
7Rosewood
8Redwood
9Arjun TreeNeer maruthu
10TeakThekku
11Indian baelVilvam
12PongamiaPungai
13Portia TreePoovarasu
14Ashoka

Fruit-bearing Plants

English NameLocal Name
1FigAththi
2JackfruitPala
3PlumJaamun
4CashewMundhiri
5TamarindPuliyamaram
6MangoMamaram
7AlmondBadam
8Monkey PodKodukapalli
9Small GooseberryArai nelli
10GooseberryPeriya Nelli
11Guava
12CitronNaarthai
13LemonNimbu
14Custard AppleSeethapalam

Herbs:

English NameLocal Name
1Curry treeKaruveppillai
2Vegetable HummingbirdAgathi
3Tulsi White
4Tulsi Black
5Indian BorageOmavalli
6Solanum trilobatumThoothuvalai
7Indian PennywortVallarai

Flower-bearing Plants:

English NameLocal Name
1KariyatSiriyanangai
2Polygala ElongataPeriyanangai
3Hibiscus (5 types)
4Rose
5Night-flowering jasminePaarijatham
6Yellow oleanderThanga arali
7OleanderArali
8PinwheelflowerNandhiyavattai
9Jasmine
10Butterfly PeaKakkarattan
11Malabar JasmineKerala Malli